Akademik Kütüphane

Akademik kütüphaneler, kolejler ve üniversiteler gibi yüksek öğretim kurumlarının önemli ve ayrılmaz bir parçasıdır. İki tamamlayıcı amaca hizmet ederler: öğrencilerin gerekli eğitim kütüphane materyallerini almaları için müfredatı desteklemek ve fakülte ve öğrenci araştırma çabalarını desteklemek.

Üniversite kütüphanelerinin amaçları, kuruma ve kurum türüne göre değişiklik gösterse de, hizmet ettikleri kurumların tümü bazı standart işlevlere hizmet eder:

 • Projeleri yönetme
 • Departmanları denetleme, ilişkiler
 • Kurumlara uygun destek sağlamak ve müfredat, araştırma ve sınıf projelerinde rehberlik etmek

Akademik kütüphaneciler bu nedenle öğrencilere, öğretim üyelerine ve personele teknik ve akademik destek sağlamaktan sorumludur. Bu nedenle, belirli alanlarda önemli düzeyde uzmanlık gerektiren insan odaklı bir roldür. Görevleri hizmet verdikleri kuruma göre değişse de akademik kütüphanecilerin bazı geleneksel rolleri vardır.

 1. Üniversite kütüphanelerinde kütüphane ve bilgi biliminde teknolojik gelişmelere ayak uydurmak.
 2. Öğrencilerin projeleri ile ilgili konuları araştırmalarına yardımcı olmak ve onlara bilgiye nasıl ulaşacaklarını öğretmek.
 3. Kullanıcıların araştırmalarıyla ilgili materyalleri kolayca arayabilmeleri için kullanımı kolay kütüphane materyalleri veritabanları oluşturun.
 4. Kütüphane materyallerini erişilebilir olacak şekilde düzenleyin.
 5. Akademik intihal denetleyicilerini kullanarak bilgi okuryazarlığı ve e-kütüphanenin eğitimdeki önemi hakkında farkındalık yaratın.
 6. Bilgilerin nasıl düzgün bir şekilde temin edileceği ve işleneceği konusunda sınıfları öğretin.
 7. Müşterilere danışın ve araştırmaları için uygun materyalleri bulmalarına yardımcı olun.
 8. Kütüphane bütçelerini hazırlayın ve kütüphane kaynaklarının bakımı ve iyileştirilmesi için fon toplamada koordine edin.
 9. Kütüphanenin düzgün işleyişi için kütüphane asistanlarını ve destek personelini eğitin ve denetleyin.

Akademik kütüphane türleri

Bu e-Öğrenim çağında, akademik kütüphaneler öğrencilerin hayatında önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, çeşitli akademik kütüphaneler hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Bazı önemli akademik kütüphane türleri veya türleri şunlardır:

 • Kolej ve Üniversite Kütüphaneleri

Yüksek öğretim kurumlarında akademik kütüphaneler, her iki araştırma türüne de yardımcı oldukları için çok önemli bir rol oynamaktadır. Biri öğrenciler tarafından gerçekleştirilen diğeri ise fakülte tarafından yürütülen ve öğrencilerin günlük derslerinde yapılan işlerdir.

Akademik kütüphane amaçları, kurumun kullanımına ve türüne göre değişmekle birlikte, hepsine hizmet etmektedir. Projeleri yönetmek, yayınlanan araştırma makalelerini ve bilimsel makaleleri takip etmek, bölümleri denetlemek ve dersleri gibi bazı standart işlevlere hizmet ederler.

Ayrıca, herkesin erişebileceği sorunsuz bir bilgi akışı sağlamak için hem akademik hem de teknik kurumlara uygun destek sağlarlar. Bu kolejler ayrıca çeşitli akademik dergi makaleleri yayınlamaktadır. Öğrenciler ve araştırmacılar, benzersiz akademik makaleler oluşturmak için öğrenci intihal denetleyicisi ile birlikte bunları kullanabilir.

 • Topluluk Kolejleri için Kütüphaneler

Topluluk veya genç kolejlerdeki kütüphaneler, araştırma/öğrenci akademik destek sistemleri ve topluluk merkezleri olarak işlev görür. Buradaki kütüphaneciler, kitap toplama, okuyucu danışmanlığı, dolaşım, referans ve kurs için kitap talimatı dahil olmak üzere birçok görevi yerine getirirler. Araştırmadan çok öğretime önem verirler.

Kütüphaneciler, öğrencileri farklı kurumlara dahil etmekten sorumludur; bunlar kolejlerde ve üniversitelerde var. Ayrıca yarı zamanlı öğrencilerin kurumsal, teknik ve sürekli eğitime aktif katılımından da sorumludurlar. Bunlar araştırma enstitülerinden çok daha az personeli olan daha küçük kuruluşlardır, bu nedenle kütüphaneciler çoğu zaman aynı anda birçok rolü üstlenmek zorunda kalırlar ve çoğu zaman farklı iş tanımları yoktur.

 • Mesleki ve Teknik Kolejler İçin Kütüphaneler

Bunlar, araştırma kütüphaneleri ve akademik kütüphaneler gibi uzmanlaşmış kütüphaneler değildir ve mesleki kütüphanelerin kapsamlı erişim ve çeşitli amaç ve ilgi alanlarına da sahip değildir. Bu kurumlarda yapılan belirli akademik çalışmalar hakkında özel bilgilerle ilgilenirler. Kütüphaneler, teknik eğitimle ilgili kitaplara ve genellikle işleri güvence altına almaya yardımcı olacak bazı ek gerekli iş becerilerine odaklanır.

Buradaki öğrenciler dersleri için nadiren araştırma yaparlar ve profesörler de yapmazlar. Bu nedenle, genellikle çok daha az bibliyografik talimat ve araştırma destek faaliyeti vardır.

Kütüphaneciler, standartlar ve spesifikasyonlarla ilgili materyallerle, endüstri teknik dergileriyle, kılavuzlarla ve işletmeler ve işlerle ilgili kitaplarla ilgilenir.

Kar Amacı Gütmeyen Kolejler için Kütüphaneler

Sadece sahip olunan değil, aynı zamanda kâr odaklı şirketler veya özel şirketler tarafından işletilen kolejler, kâr amaçlı kolejlerdir. Şemsiyesi, dört yıllık çevrimiçi e-Öğrenim okulları, yerel bağımsız kampüs tabanlı programlar dahil olmak üzere çeşitli eğitim yapılarını kapsar.

Bunun dışında belirli bir mesleğe (örneğin hemşirelik) odaklanan okulları da içerir. Sadece bu değil, ülke çapındaki büyük şehirlerde hem çevrimiçi programları hem de yerel “kampüsleri” olan ulusal tabanlı kolejler ve üniversiteler bu kategoriye girer. Bu kütüphanelerin finansmanı ve bakımı, temel öncelikler-öğrenci araştırması veya yatırımcı karları dahil olmak üzere birçok faktöre bağlıdır.

Buradaki birçok öğrenci yarı zamanlı, birçoğu ileri eğitim alan çalışan yetişkinler ve dolayısıyla bilgi kullanımı ve satın alma konusunda daha az deneyime sahip. Böylece kütüphaneciler, kursları boyunca onlara rehberlik eder ve çalışmak için doğru materyalleri bulmalarına yardımcı olur.

Bu nedenle, öğrenci ihtiyaçlarına göre çeşitli eğitim kütüphaneleri oluşturulmaktadır. Dijital kütüphanelerin eğitimdeki önemi artık anlaşılmakta ve birçok kurum bilgiye kolay ulaşımı sağladığı için bu kütüphaneleri tercih etmektedir.

Copyleaks Eğitim ve Akademik Kütüphaneler

Copyleaks, intihal olup olmadığını kontrol etmek için üniversitelerinin intihal denetleyicisine başvuran küresel bir akademik kütüphaneler ağına sahiptir. Üniversite araştırma kütüphanelerinin öğrencilerin kaynaklara erişmesine yardımcı olduğu sağlam bir eğitim topluluğu oluşturmaya yardımcı olur.

Nasıl yardım edebiliriz?

Copyleaks, herkese küresel öğrenmenin en iyisini getirmek için birçok kurumun etkileşimde bulunduğu bir platformdur. Bir araştırmacı veya bir öğrenci tarafından yazılan her makalenin benzersiz olmasını sağlıyoruz. Dolayısıyla intihal yazılımımızla size özgün bir tez veya araştırma makalesi üretme fırsatı veriyoruz. Alıntıları unutma alışkanlığınız varsa, denetleyicimiz size çok yardımcı olacak ve emekleriniz boşa gitmeyecektir.

Farklı akademik makale türleri nelerdir?

Akademik makaleler, kapsadıkları içeriğe göre farklı türlerdedir. Onlar yapabilir:

 1. Denemeler: Hayati noktaların kullanımıyla belirli konuların tanıtılması
 2. Tez: Belirli bir konu hakkında ayrıntılı bir sunum sağlayan kapsamlı akademik makale.
 3. Tez: Bir konunun kapsamlı bir şekilde ayrıntılı bir analizini sağlar.
 4. Araştırma Belgesi: Bir araştırma makalesi aracılığıyla yürütülen belirli bir araştırmanın ayrıntılı bir prosedürü ve çıkarımı.

Müşterilerimizin Hakkımızda Söyledikleri...

İçerik tablosu

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Çeşitli makalelerle ilgili araştırmaların periyodik olarak yayınlandığı akademik bir yayındır. Bu akademik dergilere başvurabilecekleri ve tez beyanlarını oluşturabilecekleri için araştırmacılara yardımcı olur. Genellikle araştırmacı, dergide yayınlanan araştırmalara karşı bir karşı argüman da bulabilir. Akademik kütüphaneler bu dergilerle araştırmacıya hizmet eder.

Araştırma dergileri, intihal olup olmadığını kontrol etmek için intihal denetleyicileri kullanır. Bunlar benzer içerik için internette arama yapar ve bulunduğunda bunu bildirir. Copyleaks oldukça uzun bir süredir bu görevi başarıyla yerine getiriyor. İnsanlara hiçbir sorun yaşamadan gerçek zamanlı olarak doğru bir sonuç sağlıyoruz. Eh, sadece akademisyenler değil, yüksek öğrenim gören insanlar da en iyi sonucu almak için Copyleaks’i kullanabilir.

Akademik kütüphaneler, eğitim konuları hakkında kapsamlı bilgi sağlar ve araştırma ve eğitime yardımcı olur. Akademik veya üniversite kütüphanelerinin yardımıyla öğrenciler, kopya içeriği olmayan orijinal bir makale oluşturabilirler. Tüm dergileri okumak, benzersiz bir fikir bulmalarına yardımcı olacaktır.

İlginizi çekebilecek Blog Yazıları:

Why Is It Essential to Write a Flawless Essay and Letter? Writing essays is a fundamental part of any assignment. Be it high school or college, a good essay not only probes

Expansion of the digital platform has opened up new avenues for all. Whether big or small, all new ventures are relying more on digital platforms for marketing. Online marketing has proved to

The Importance of Affirming Source Credibility of Reference Material While writing any research article, it is common to use references. It is significant to be aware of source credibility while jotting down

Plagiarism in Urdu refers to using unauthorised content (meaning work belonging to someone else) and passing them on as one’s own creation. It encompasses written content, images, videos, and even ideas that