eklentiler

Diğer kullanıcıları Copyleaks'ye katılmaya, yeni taramalar oluşturmaya ve raporları paylaşmaya davet edin.

1 üyeyi ücretsiz alın ve her ek ekip üyesini ayda $10 karşılığında davet edin

Daha kapsamlı taramalar için dahili belgelerinizi saklayın ve dizinleyin.

Entegrasyonlar

Copyleaks'yi Canvas, Moodle, Brightspace, Blackboard, Schoology ve Sakai gibi LMS platformlarıyla entegre edin.
İntihal tespit yeteneklerimizi kendi platformunuza entegre edin. Birden çok kod dilinde SDK'lar içeren beyaz etiket çözümümüz hakkında daha fazla bilgi edinin.